Regulamin szkoły

 1. Wykupują Państwo pakiet godzin, za który zobowiązują się zapłacić tzn. płacą Państwo za ilość godzin wpisaną w umowę, gdzie jasno określony jest czas trwania umowy przeznaczony na wykorzystanie godzin.
 2. Dokumentem rozliczającym zrealizowane godziny jest raport prowadzony przez lektora.
 3. Płatność za zajęcia rozkładamy, dla Państwa i naszej wygody, na równe raty. Płatne zawsze do 10 dnia każdego miesiąca.
 4. Wysokość raty jest stała – bez względu na ilość zrealizowanych godzin w danym miesiącu.
 5. Szkoła zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich godzin wynikających z umów dla zajęć grupowych.
 6. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do odliczeń w przypadku zajęć grupowych.
 7. Przełożenie, odwołanie zajęć indywidualnych bez ich utraty jest możliwe TYLKO wtedy gdy szkoła (tel.600 018 997) lub lektor zostaną powiadomieni do godziny 21:00 dnia poprzedzającego dzień spotkania.
 8. Wszystkie zajęcia indywidualne odwołane niezgodnie z punktem 7 uważa się za odbyte/zrealizowane i będą odliczone od pakietu wykupionych godzin.
 9. Zajęcia poprawnie odwołane należy zrealizować w ciągu 3 tygodni od dnia w którym miały się odbyć- w przeciwnym wypadku zostaną odliczone od pakietu i potraktowane jako odbyte.
 10. W przypadku gdy lektor odwoła zajęcia w terminie późniejszym niż do 21:00 dnia poprzedzającego dzień zajęć, jest zobowiązany zrealizować, bez dodatkowych kosztów dla kursantów, zajęcia o 50% dłuższe niż planowane na dzień nieobecności.
 11. Każdy pakiet zajęć obowiązujący w miesiącach wrzesień-czerwiec jest tworzony na podstawie kalendarza roku szkolnego, z przerwami na święta, ferie i długie weekendy oraz dodatkowo zawiera min. 1 tydzień rezerwowy, który lektor może wykorzystać w przypadkach choroby bądź wyjazdu.
 12. Pakiety godzin muszą zostać zrealizowane w czasie trwania umowy. Godziny niezrealizowane przepadają.
 13. Zawsze mogą Państwo prosić o zmianę lektora a szkoła dołoży wszelkich starań by jak najszybciej zmiany dokonać.
 14. Szkoła nie zapewnia materiałów podstawowych (podręcznika, ćwiczeń, zeszytów). Każdy kursant musi zakupić/skserować zestaw we własnym zakresie. Natomiast materiały dodatkowe (testy, ćwiczenia utrwalające i itp.) będą dla Państwa kserowane bez dodatkowych opłat. Decyzję o wyborze materiałów dodatkowych podejmuje lektor.
 15. Szkoła nie świadczy usług kserograficznych, a kserokopiarkę mogą obsługiwać TYLKO osoby zatrudnione przez szkołę.
 16. Szkoła dokłada wszelkich starań aby zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie i w przyjaznej atmosferze. Wszelkie przejawy poniżania oraz złego traktowania pracowników będą skutkowały rozwiązaniem umowy.
Scroll to Top